Dân Chúa Âu Châu

Media Gallery

Photo Gallery

Album 1/2

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

- Đại hội Công giáo kỳ thứ 40, tổ chức từ 14.05 đến 16.05.2016 tại Aschaffenburg, Đức quốc


Photographer:

"Nguyễn Bình & Đức Mai"