Dân Chúa Âu Châu

Media Gallery

Photo Gallery

Album 1/3

Lễ cầu an

- Thứ bảy 13.02.2016 tại Bodelshausen, Đức quốc.

- Giáo xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart tổ chức.

Chủ đề:
"Cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình Việt Nam"

Photographer:

"Nguyễn Bình"