Dân Chúa Âu Châu

Media Gallery

Photo Gallery


Album 1/2

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Đại hội Công giáo kỳ thứ 39, tổ chức từ 23.05 đến 25.05.2015 tại Schulzentrum Haßfurt, Đức quốc

Chủ đề:
"Thách đố đức tin trong gia đình"
Photo /