Dân Chúa Âu Châu

Media Gallery

Photo Gallery

Album 1/2

Tết Trung Thu (Thánh lễ)

- Thứ bảy 19.09.2015 tại Fasanenhof Stuttgart, Đức quốc.

- Giáo xứ Việt Nam Rottenburg-Stuttgart tổ chức.

Chủ đề:
"Thầy là cây nho, các con là ngành"

Photos:
"Đức Mai"