Dân Chúa Âu Châu

Media Gallery

Photo Gallery


Album 1/2

Thánh lễ tạ ơn 40 năm Hồng ân LM

Thánh lễ tạ ơn mừng 40 năm Linh mục và mừng sinh nhật 70 tuổi của cha xứ Stêphanô Bùi Thượng Lưu cùng với

Lm. Nguyễn Hữu Thy 40 năm Linh mục và

Lm. Vicent Trần Văn Bằng 45 năm Linh mục
Photo /